2

Την Τετάρτη και Πέμπτη 27 και 28 Νοε 2019 πραγματοποιήθηκαν στο ΠΒΚ, βολές του Ελληνικού Πυροβολικού Μάχης με Ο/Σ MLRS και ΠΕΠ RM-70.Τις βολές, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως απόλυτα επιτυχείς, παρακολούθησαν ο Δκτής 1ης Στρατιάς Αντγος Φλώρος Κων/νος, ο Δντης Πυροβολικού του ΓΕΣ Βιτετζάκης Δημοσθένης και λοιποί υψηλόβαθμοι Αξκοί.