ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡ.ΚΑΜΕΡΩΝ-ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ 2019

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡ.ΚΑΜΕΡΩΝ-ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ 2019