Από τη Δευτέρα 25 έως και την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία Ολλανδικές αντιαεροπορικές βολές “SPARTAN ARROW 2023”, με τη χρήση οπλικού συστήματος (Ο/Σ) PATRIOT της Ολλανδίας και με συμμετοχή προσωπικού των Γερμανικών ΕΔ. Οι συμμετέχουσες Μονάδες εκπαιδεύτηκαν και αξιολογήθηκαν, ενώ την εκτέλεση των βολών παρακολούθησε πλήθος επισκεπτών μεταξύ των οποίων Ανώτατοι Αξιωματικοί από την Ολλανδία καθώς και ο Ακόλουθος Άμυνας της Ολλανδίας για την Ελλάδα, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες και τη λειτουργία του ΠΒΚ.