Την 7 και 8 Νοεμβρίου 2023, η εταιρεία ALTUS LSA πραγματοποίησε με επιτυχία την πτητική δοκιμή του συστήματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) ATLAS 8 Heavy Lifter, στο Xώρο Eκτόξευσης του Πεδίου Βολής Κρήτης. Την ανωτέρω δοκιμή παρακολούθησαν, ανώτατα στελέχη της MBDA Missile Systems, τα οποία κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την οργάνωση, τις δραστηριότητες καθώς και τις δυνατότητες του ΠΒΚ.