Την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024, αντιπροσωπεία του Γαλλικού Ινστιτούτου «IHEDN», με επικεφαλής τον Thibault GERMAIN , στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος που αφορά στην άμυνα, στους εξοπλισμούς και στη γεωπολιτική, επισκέφθηκαν το Πεδίο Βολής Κρήτης. Κατά την επίσκεψη ενημερώθηκαν για την αποστολή, το έργο και τις δυνατότητες του ΠΒΚ.