Επαναδιακήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού με Συνοπτικές Διαδικασίες, για την Προμήθεια Νωπού Κρέατος στη Λέσχη Αξκών «Αστέρια» του ΠΒΚ

You are here: