Την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 23, ομάδα σπουδαστών, του 8ου Διεθνούς Σχολείου Σπουδών (ΔΣΣ) της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), επισκέφθηκε το Πεδίο Βολής Κρήτης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες και δραστηριότητες του ΠΒΚ και ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του συμπεριλαμβανομένου του χώρου εκτόξευσης.