Την Τετάρτη 05 Οκτωβρίου 2022, το 7ο Διεθνές Σχολείο Σπουδών  της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), συνοδευόμενο από τον Υποδιοικητή της Σχολής, Υποναύαρχο (Μ) Αθανάσιο Σάμπο, επισκέφθηκαν το Πεδίο Βολής Κρήτης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ενημερώθηκαν επί της αποστολής και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του ΠΒΚ και ξεναγήθηκαν στα Κέντρο Ελέγχου Βολών του ΠΒΚ.