Στο πλαίσιο της ετήσιας οικονομικής επιθεώρησης από το Διεθνές Σώμα Οικονομικών Ελεγκτών του ΝΑΤΟ (ΙΒΑΝ), που διενεργήθηκε από 12 έως 23 Σεπ 22, ο Οικονομικός Επιθεωρητής του ΝΑΤΟ κ. Κωνσταντίνος Γούρας, επισκέφθηκε το ΠΒΚ, ο οποίος ενημερώθηκε για την λειτουργία του ΠΒΚ και διεξήγαγε ελέγχους σε θέματα υλικών και λοιπών οικονομικών θεμάτων του ΠΒΚ.