Από την Δευτέρα 03 έως την Πέμπτη 06 Οκτωβρίου 2022, Πολυεθνικός Σχηματισμός που συγκροτούταν από Μονάδες Κατευθυνόμενων Βλημάτων της Γερμανίας, Ολλανδίας και Νορβηγίας, πραγματοποίησε ΑντιΑεροπορικές και Αντιβαλλιστικές βολές, με την ονομασία «SPARTAN ARROW 2022», στο Πεδίο Βολής Κρήτης (ΠΒΚ). Πολυάριθμο προσωπικό συμμετεχόντων χωρών εκπαιδεύτηκαν και αξιολογήθηκαν σε αμυντικές επιχειρήσεις αντιμετώπισης αεροπορικών και πυραυλικών απειλών με απόλυτη επιτυχία.

Κατά την διάρκεια των βολών, το ΠΒΚ επισκέφθηκαν ο Αρχηγός των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγός Εberhard ZORN, o Διοικητής των Δυνάμεων Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας, Ταξίαρχος Gerhard HEWERA και το μέλος του Γερμανικού Κοινοβουλίου κ. Johannes ARLT.