Προκειμένου να εξομοιώνονται πραγματικές συνθήκες επιχειρήσεων, οι βολές θα πρέπει να εκτελούνται εναντίον πραγματικών απειλών, οι οποίες προσομοιώνονται από κατάλληλους στόχους.

 

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να επιλέξουν την εταιρεία παροχής στόχων. Ο μόνος περιορισμός για τη χρήση κάποιου στόχου, είναι αυτός να έχει πιστοποιηθεί από το ΠΒΚ σύμφωνα με τα κριτήρια ασφαλείας του.

 

Το ΠΒΚ δέχεται σχεδόν όλα τα είδη των στόχων, όπως:

 

  •  Airborne  teleguided
Teleguided

 

  • Sea surface teleguided   
Sea Teleguided

 

  • Towed  
Towed

 

  • TBM SIMULATORS
Atbm
  • Sea surface Decommissioned vessels
De Vessel

Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι στόχοι στο ΠΒΚ, έχουμε θεσπίσει συγκεκριμένες απαιτήσεις ασφαλείας και παρέχουμε σχετικά πιστοποιητικά.

Το ΠΒΚ συνεργάζεται με ιδιωτικές και εθνικές εταιρείες παγκοσμίως και είναι το μοναδικό πεδίο βολής με τη δυνατότητα ταυτόχρονου ελέγχου έξι διαφορετικών εναερίων στόχων, έτσι ώστε να εκτελούνται πολύπλοκα σενάρια τακτικών βολών.

Οι εταιρίες που έχουν πιστοποιήσει στόχους για επιχειρησιακή χρήση στο ΠΒΚ είναι οι παρακάτω:

Εταιρία Εθνικότητα Παρατηρήσεις
Aether Aeronautics Ελλάδα
Airbus Γερμανία
Altus LSA Ελλάδα
Qinetiq TS ΗΒ
Στόχοι για πυραυλική άμυνα (TMD) ΗΠΑ Εκπτώσεις STAR ATBM
Γραφείο διαχείρισης στόχων (TMO) ΗΠΑ

 

Το ΠΒΚ διαθέτει συγκεκριμένες εγκαταστάσεις για την εκτόξευση των στόχων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.