Σας γνωρίζουμε ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού τροποποιείται όπως παρακάτω:

α.      Το υλικό με Α/Α 2 «UPS 10000VA ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ» στην Προσθήκη «1» του Παραρτήματος «Α», καθώς και στο Παράρτημα «Β», αντικαθίσταται με το υλικό «UPS 1000VA ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ».

β.      Το υλικό με Α/Α 3 «UPS 20000VA ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ» στην Προσθήκη «1» του Παραρτήματος «Α», καθώς και στο Παράρτημα «Β», αντικαθίσταται με το υλικό «UPS 2000VA ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ». Η τεχνική προδιαγραφή με Α/Α 1 του υπόψη υλικού στην Προσθήκη «1» του Παραρτήματος «Α», αντικαθίσταται με «Χωρητικότητα: 2000VA/1800W».

γ.       Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μετατίθεται για την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024 και ώρα 12:00.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ