GRC FIRINGS WITH STINGER WEAPON SYSTEM WEEK 23/ 2018

On 5th of June 2018 firings with STINGER weapon system were executed in NAMFI, by Units of Hellenic Army, in parallel with the certification of BATS targets. The firings were considered very successful and were attended by the Commander of the Supreme Military Command of the Interior and Islands and the Director of Artillery Directorate.

Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Ατμολέβητα

Προκηρύσσουμε μειοδοτική διαδικασία απευθείας ανάθεσης με λήψη ενσφράγιστων προσφορών (σε κλειστό φάκελο), που αφορά στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης ατμολέβητα, όπως περιγράφεται στη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή Εργασιών. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00 €) χωρίς ΦΠΑ.

Προμήθεια και Τοποθέτηση (αντικατάσταση) Πυροσβεστικών Κρουνών και Πυροσβεστικών Φωλεών στο Στρατωνισμό ΠΒΚ

Προκηρύσσουμε μειοδοτική διαδικασία απευθείας ανάθεσης με λήψη ενσφράγιστων προσφορών (σε κλειστό φάκελο), που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση (αντικατάσταση) Πυροσβεστικών Κρουνών και Πυροσβεστικών Φωλεών στο Στρατωνισμό ΠΒΚ, όπως περιγράφονται στη συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή του ΠΒΚ. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ.

Προμήθεια Δεκατεσσάρων Φωτιστικών Δρόμου Τεχνολογίας LED,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ μειοδοτική διαδικασία απευθείας ανάθεσης με λήψη ενσφράγιστων προσφορών (σε κλειστό φάκελο), που αφορά στην προμήθεια δεκατεσσάρων (14) φωτιστικών δρόμου τεχνολογίας LED, όπως περιγράφονται στη συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή του ΠΒΚ. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ.

Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής Συστημάτων Συναγερμού και Ηλεκτρονικών Μέσων Επιτήρησης Χώρων του ΠΒΚ

Προκηρύσσουμε μειοδοτική διαδικασία απευθείας ανάθεσης με λήψη ενσφράγιστων προσφορών (σε κλειστό φάκελο), που αφορά στις εργασίες συντήρησης και επισκευής συστημάτων συναγερμού και ηλεκτρονικών μέσων επιτήρησης χώρων του ΠΒΚ, όπως περιγρά-φονται στους συνημμένους Ειδικούς Όρους. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (2.700,00 €) χωρίς ΦΠΑ.

Προμήθεια Υλικών Κλιματιστικών και Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ μειοδοτική διαδικασία απευθείας ανάθεσης με λήψη ενσφράγιστων προσφορών (σε κλειστό φάκελο), που αφορά στην προμήθεια υλικών κλιματιστικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων, όπως περιγράφονται στη συνημμένη κατάσταση. Η προμήθεια θα είναι σταδιακή, σύμφωνα με τους συνημμένους Ειδικούς Όρους και θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τέλους του έτους 2018. Οι τιμές της προσφοράς θα πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά για κάθε υλικό. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για κάθε υλικό χωριστά, προϋπολογισμού επτά χιλιάδων ενενήντα πέντε ευρώ (7.095,00 €) χωρίς ΦΠΑ.