Η Διεύθυνση Ασφάλειας Βολών (ΔΑΒ) είναι υπεύθυνη για την ασφαλή διεξαγωγή όλων των βολών που εκτελούνται στο ΠΒΚ. Απαρτίζεται απο εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο στρατιωτικό προσωπικό συμμετέχοντας σε όλες τις φάσεις των βολών, μέσω της πλήρους επιχειρησιακής εκμετάλλευσης και αξιοποίησης όλων των μέσων καθώς και των Σταθμών Ραντάρ που διαθέτει το ΠΒΚ.
Στο πλαίσιο της αποστολής της, η ΔΑΒ είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα :

1

Μεριμνά για την απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγη των βολών. Είναι υπεύθυνη για την έγκαιρη ενημέρωση και πληροφόρηση όλων των απαραίτητων φορέων προκειμένου να εκδωθούν οι απαραίτητες αγγελίες και ενημέρωση επί αυτών των αγγελιών.

2EL

Εκτελεί λεπτομερή επιτήρηση και έλεγχο του εναέριου και θαλάσσιου χώρου του ΠΒΚ με παράλληλη ενημέρωση-κατεύθυνση των πλοίων – αεροσκαφών εκτός της επικίνδυνης περιοχής των βολών.

3ab

Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς για την αδιάλειπτη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με την κίνηση αεροσκαφών και πλοίων στην ευρύτερη περιοχή του ΠΒΚ.

4

Ενημερώνει τις ασκούμενες Μονάδες και όλους τους εμπλεκομένους για τις κρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή των βολών καθώς και την πιθανή εξέλιξη τους.

7

Εισηγείται  θετικά ή αρνητικά για την εκτέλεση των βολών, λαμβάνοντας υπόψη το οπλικό σύστημα που πρόκειται να πραγματοποιήσει βολή, τις επικρατούσες καιρικές και λοιπές συνθήκες.

5_EL

Συνεργάζεται αδιαλλείπτως με τις εκάστοτε εταιρίες παροχής υπηρεσιών στόχων και μεριμνά για την εισαγωγή των εγκεκριμένων σεναρίων που θα πραγματοποιήσουν οι ιπτάμενοι στόχοι και την παρακολούθηση αυτών.

6

Είναι υπεύθυνη για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των βολών και την επιτήρηση του Χώρου Εκτόξευσης για την προστασία του προσωπικού.

8

Παρακολουθεί την τροχιά των βλημάτων από τη στιγμή της εκτόξευσης τους και μέχρι της διάρρηξης-πτώσης αυτών στην θάλασσα ή την τηλεκαταστροφή τους σε περίπτωση που απαιτείται.

9

Συντονίζει τα ραντάρ, για την βέλτιστη αξιοποίηση των πληροφοριών τους και την εξασφάλιση λεπτομερούς επιτήρησης και άμεσης διαβίβασης κάθε στόχου εντός της περιοχής καθ’ όλη την διάρκεια των βολών.