Το διάστημα από 03 έως 06 Σεπτεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών «ΑΣΤΕΡΙΑ», η δεύτερη σύσκεψη UNAC 2/2018 (Users NAMFI Committee) για το έτος 2018. Στη σύσκεψη συμμετείχαν αντιπροσωπείες από τις Χώρες Χρήστες, το SHAPE και το ΠΒΚ, όπου συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν διάφορα θέματα σχετικά με τη λειτουργία του ΠΒΚ. Τα θέματα αφορούσαν στις προγραμματισμένες δραστηριότητές του, στην εκτέλεση βολών, στα έργα υποδομής και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών από το ΠΒΚ καθώς και την έγκριση του προϋπολογισμού 2019 του ΠΒΚ.