Στο πλαίσιο της τακτικής εθελοντικής αιμοδοσίας των ΕΔ, η οποία εκτελείται κάθε τρίμηνο, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 αιμοδοσία στο Ιατρείο του Πεδίο Βολής Κρήτης για το τρίτο τρίμηνο 2019. Στη δραστηριότητα συμμετείχε το μόνιμο και στρατεύσιμο προσωπικό του ΠΒΚ και συλλέχθηκαν 15 φιάλες αίματος.