ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΑΡ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΡΑΝΤΑΡ Νο. 4 ΤΟΥ ΠΒΚ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Συστήματος Ραντάρ στον Σταθμό Ραντάρ Νο.4 του ΠΒΚ, στη Σαντορίνη» συνολικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η παροχή υπηρεσιών θα έχει ολοκληρωθεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία…