ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Την Τετάρτη 02 Οκτωβρίου 2019, εννεαμελής (9) ομάδα σπουδαστών, στο πλαίσιο υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος του 5ου Διεθνούς Τμήματος Σπουδών (ΔΤΣ) της Σχολής Εθνικής Άμυνας, επισκέφθηκαν το Πεδίο Βολής Κρήτης.