Ομάδα αξιολόγησης για πυροβολισμούς GRC για ΤΟR-M1, ASRAD/MANPAD STINGER Εβδομάδα 19/2023

ΤΜΗΜΑ TFE

Ομάδα αξιολόγησης για πυροβολισμούς GRC για ΤΟR-M1, ASRAD/MANPAD STINGER Εβδομάδα 20/2022

ΒΟΛΕΣ NLD ΜΕ ΟΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PATRIOT ΕΒΔΟΜΑΔΑ 40/2018