Στο έμβλημα του ΠΒΚ απεικονίζεται ένας πύραυλος ΝΙΚΕ, ο οποίος ήταν ένας από τους τέσσερις πυραύλους που εκτοξεύτηκαν κατά την πρώτη βολή στο ΠΒΚ, το έτος 1969. Επιπλέον απεικονίζεται το έμβλημα του ΝΑΤΟ, το οποίο συμβολίζει την άρρηκτη σχέση μεταξύ ΠΒΚ και ΝΑΤΟ, καθώς και το άγριο ζώο κρι-κρι, το οποίο ζει μόνο στην Κρήτη και καταδεικνύει την τοποθεσία που είναι εγκατεστημένο το ΠΒΚ. Το ρητό «Ακρίβεια-Ταχύτης» υπενθυμίζει σε όλους τους χρήστες, ότι αυτοί οι δύο παράγοντες είναι απαραίτητοι για την επιτυχή εκτέλεση της βολής και για την ολοκλήρωση της αποστολής.

Pedio Volis Sima
Nike
Kri Kri
Nato