Οι αντιβαλλιστικές βολές είναι, τα τελευταία χρόνια, η πιο εξέχουσα δραστηριότητα του Π.Β.Κ. Οι πρώτες βολές πραγματοποιήθηκαν τον Οκτωβρίο του 2007 από Γερμανικές και Ολλανδικές μονάδες αεράμυνας.

Μέχρι σήμερα, αντιβαλλιστικές βολές έχουν διεξαχθεί με οπλικά συστήματα PATRIOT, εναντίον των στόχων STAR της εταιρίας παροχής στόχων TMD. Ο στόχος STAR εκτοξεύεται από ένα μικρό νησί 157χλμ μακριά από το Π.Β.Κ. και αφού ακολουθήσει μια υψηλή σε ύψος και με μεγάλη ταχύτητα πορεία κατευθύνεται στο Π.Β.Κ. όπου ανιχνεύεται, εγκλωβίζεται και αναχαιτίζεται από το οπλικό σύστημα PATRIOT.

Εκτός από τα παραπάνω, το Π.Β.Κ. έχει τη δυνατότητα και την ανάλογη εμπειρία να φιλοξενήσει ναυτικές βολές με βαλλιστικά βλήματα εναντίων βλημάτων στόχων STAR ή διαφορετικών οπλικών συστημάτων και στόχων κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Namfi Firing 287