Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με

NATOΤο μοναδικό πεδίο βολής στην Ευρώπη που λειτουργεί υπό την σκέπη του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη – SHAPE  (Supreme Headquarters Allied Powers Europe). Από το 1996, ακολουθώντας τις οδηγίες και κατευθύνσεις του SHAPE ξεκίνησε η εκτέλεση τακτικών βολών στο ΠΒΚ, οι οποίες αποτελούν μια ρεαλιστική και απαιτητική μορφή εκπαίδευσης κατά την οποία μια μονάδα θα πρέπει να αναπτυχθεί, να διεξάγει επιχειρήσεις σύμφωνα με την αποστολή της, να εκτελέσει πραγματικές βολές και να αναδιπλωθεί εντός ενός τακτικού σεναρίου και σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης του SHAPE.

Οι δυνατότητες και η εμπειρία μας

Η επιτυχής εκτέλεσης της αποστολής του ΠΒΚ από το 1968, οι μοναδικές δυνατότητες του, ο πολυεθνικός χαρακτήρας του, η σημαντική εμπειρία μας στην εκτέλεση Αντιβαλλιστικών βολών, η τοποθεσία του και οι άριστες κλιματολογικές συνθήκες καθιστούν το ΠΒΚ  ένα ελκυστικό προορισμό για πολλά έθνη και μονάδες κάθε χρόνο.