Η βάση του ΠΒΚ βρίσκεται εντός της 115 ΠΜ. στο χωριό Παζινός, και αποτελείται από το Διοικητήριο, κτίρια Διοικητικής Μεριμνας, το τμήμα μεταφορών με το στόλο των οχημάτων του, αποθήκες γενικού υλικού, και συνεργεία.

NAMFI