Το Π.Β.Κ. διαθέτει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και την δυνατότητα να φιλοξενήσει πολλά είδη βολών, όπως: