1. Βολη Torm1

Από τη Δευτέρα 16 έως την Πέμπτη 19 Mαΐου 2022, πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ) εκπαιδευτικές βολές οπλικών συστημάτων A/A Πυροβολικού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΤΟR-M1, ASRAD, MANPADS). Τις βολές παρακολούθησε ο Διευθυντής Πυροβολικού του ΓΕΣ, Υποστράτηγος Αθανάσιος Σαρδέλλης και ο Υποδιοικητής του Δ´ ΣΣ «ΘΡΑΚΗ», Υποστράτηγος Γεώργιος Τριάντης, ως εκπρόσωπος του Διοικητή Δ´ ΣΣ.