Από την Παρασκευή 22 έως τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023, ο νέος Ακόλουθος Άμυνας της Γερμανίας, Συνταγματάρχης Janus KASCHTA, πραγματοποίησε επίσκεψη γνωριμίας τόσο στο Διοικητή του ΠΒΚ, όσο και στο Σύνδεσμο της Γερμανίας στο Πεδίο Βολής Κρήτης.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης, ενημερώθηκε για την αποστολή, το έργο και τις δυνατότητες του ΠΒΚ και ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του.

Τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023, παρακολούθησε Α/Α βoλές οπλικού συστήματος (Ο/Σ) Patriot της Ολλανδίας με συμμετοχή προσωπικού των Γερμανικών Ε.Δ., στο πλαίσιο της Τακτικής Αξιολόγησής τους με βολή.