Την Τρίτη 20 Φεβ 24, πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη αντιπροσωπείας της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αθήνας στο ΠΒΚ, αποτελούμενη από τον Ακόλουθο Αεροπορίας Col James Price, τον Chief ODC Col Michael Tobias και τον βοηθό Ναυτικού Ακόλουθου CDR Frederick Atienza. Κατά την επίσκεψη ενημερώθηκαν για την αποστολή και το έργο του ΠΒΚ ενώ συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.