Την Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024, πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Μετασχηματισμού (SACT) του ΝΑΤΟ, General Philippe Lavigne, στο ΠΒΚ. Κατά την επίσκεψη ενημερώθηκαν για την αποστολή και το έργο του ΠΒΚ ενώ συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.