Την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024, η KH’ σειρά σπουδαστών Ακολούθων Πρεσβείας της Διπλωματικής Ακαδημίας του ΥΠΕΞ, συνοδευόμενοι από τον Διευθυντή της Διπλωματικής Ακαδημίας Πρέσβη κ. Μιχαήλ-Χρήστο Διάμεση, τον Διευθυντή της ΥΠΕΞ/Α7 Πρέσβη κ. Νικόλαο Σιγάλα,  τη Διευθύντρια Σπουδών της Διπλωματικής Ακαδημίας Σύμβουλο Πρεσβείας Α´ κα Ευαγγελία Καλαϊτζή και τη Τμηματάρχη ΗΠΑ/ΚΑΝΑΔΑ ΥΠΕΞ/Α7 Σύμβουλο Πρεσβείας Α΄ κα Ελένη Γεωργοπούλου, πραγματοποίησαν επίσημη επίσκεψη στο ΠΒΚ όπου έγινε παρουσίαση για την αποστολή, το έργο και τις δυνατότητές του.