Το ΠΒΚ εκτός από την εκτέλεση βολών, μπορεί να φιλοξενήσει άλλου είδους δραστηριοτήτες, όπως πολυεθνικές στρατιωτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας, δοκιμές και αξιολογήσεις του ΝΑΤΟ, κοινές εθνικές ασκήσεις, καθώς και δοκιμές από ιδιωτικές εταιρείες.
Ορισμένες από τις δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΠΒΚ είναι:

Το 2004 και 2006 ένα μέρος της πολυεθνικής άσκησης αεράμυνας «JPOW (Joint Project Optic Windmill)» εκτελέστηκε στο ΠΒΚ με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας και των ΗΠΑ. Παράλληλα μία Γερμανική μονάδα εκτέλεσε βολή με το οπλικό σύστημα Patriot.

Jpow

Το 2008 διεξήχθη η άσκηση «GORDIAN KNOT», κατά την οποία το προσωπικό του NDC-GR εκπαιδεύτηκε στον έλεγχο και διοίκηση στρατευμάτων σε πολεμικές επιχειρήσεις. Επιπλέον αξιολογήθηκε η ικανότητα ανάπτυξης για την εκπλήρωση μιας επιχειρησιακής αποστολής.

Gordian Knot 08

Το 2008 πραγματοποιήθηκε η πολυεθνική άσκηση ηλεκτρονικού πολέμου «TRIAL MACE». Η άσκηση περιείχε ηλεκτρονικά μέσα αυτοπροστασίας αεροσκαφών και επικεντρώθηκε στην προσπάθεια μεγιστοποίησης της αυτοπροστασίας από απειλές ραντάρ. Επιπλέον ελέγχθηκε το σύστημα RCS (Radar Cross Section) των αεροσκαφών και ελικοπτέρων.

Trial Mace

Το 2009 διεξήχθη η άσκηση Special Project Open Windimill (SPOW) με τη συμμετοχή της Ελλάδας, Γερμανίας, και Ολλανδίας. Η άσκηση εξέτασε την διασύνδεση μεταξύ των συστημάτων αεράμυνας και τη διεξαγωγή επιχειρήσεων μέσω του πρωτοκόλλου επικοινωνίας  LINK-16 μεταξύ των κέντρων διοικήσεως και ελέγχου. Συμμετείχαν  Α/Φ, PATRIOT HAWK, μία φρεγάτα και ένα Control Reporting Center (CRC). Διεξήχθη βολή με PATRIOT.

Spow

Το 2010 διεξήχθη η μεσαίου κλίμακας άσκηση Joint Air Defense Operational Center «JADOC» από τη Γερμανική ΠΑ. Στην άσκηση συμμετείχαν Ελληνικά Α/Φ ,PATRIOT και φρεγάτες. Σκοπός της ασκήσεως ήταν η διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών οπλικών συστημάτων αεράμυνας μέσω πρωτοκόλλου επικοινωνίας «LINK-16». Διεξήχθη βολή με PATRIOT.

Jadoc

To  2011 στο πλαίσιο των Γερμανικών βολών ATBM «RAPID ARROW 2011», το Π.Β.Κ. φιλοξένησε την αξιολόγηση του προγράμματος NATO TACTICAL MISSILE DEFENSE (TMD) INTERIM CAPABILITY (IC) . Ο σκοπός της αξιολόγησης συμπεριλάμβανε την μεταφορά εικόνας, δεδομένων και την εγκαιρη προειδοποίηση από την περιοχή ανάπτυξης των οπλικών συστημάτων στο  Allied Operation Centers (ΗQ AC RAMSTAIN, HQ AC IZMIR, CAOC UEDEM). Η δοκιμή διεξήχθη με πληρη επιτυχία.

Rapid Arrow