Το ΠΒΚ χρησιμοποιείται ως ένας χώρος δοκιμών για τον έλεγχο και αξιολόγηση νέων πυραυλικών οπλικών συστημάτων, Α/Α πυροβόλων και συστημάτων στόχων

Ειδικότερα μέχρι τώρα έγιναν οι παρακάτω δοκιμές:

  • Δοκιμαστικές πτήσεις Οrbiter και Βoomerang (space cars).
  • Δοκιμή και αξιολόγηση βλήματος KORMORAN , SIDEWINDER.
  • Δοκιμαστικές βολές EXOCET AM 39, PENGUIN , SKYGUARD, BOFORS, REDEYE, ARTEMIS-30.
  • Δοκιμαστικές βολές Μ109Α2 με βλήματα ERMIS , HERA.
  • Δοκιμαστικές βολές του Ολλανδικού οπλικού συτήματος Εδάφους Αέρος SBAD AMRAAM.
  • Δοκιμαστικές βολές με βλήματα Αερος – Αερός MICA και  MAGIC-2 από τη πολεμική αεροπορία του Καταρ.
  • Δοκιμαστικές βολές του Ελληνικού οπλικού συστήματος S-300.