Το ΠΒΚ χρησιμοποιεί μία μόνιμη περιοχή εκτόξευσης στόχων στην Περιβολίτσα, σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από την περιοχή εκτέλεσης βολών. Χρησιμοποιείται από τις εταιρείες για την αποθήκευση και προετοιμασία των στόχων, για την εκτέλεση της αποστολής, καθώς και για τη συντήρηση μετά την πτήση.

 

Στην Περιβολίτσα διατίθενται οι παρακάτω παροχές:

  • Πλήρης παροχή ηλεκτρικού ρεύματος συμπεριλαμβανομένων γεννητριών και εφεδρικών μονάδων.
  • Τηλέφωνα
  • Μονάδες συμπιεστών και δίκτυο διανομής
  • Συνεργεία
  • Υπόστεγα
  • Αποθήκες
  • Κτίρια αποθήκευσης εκρηκτικών
  • Περιοχές δοκιμής κινητήρων
  • Κτίριο διοίκησης
  • Κτίριο ελέγχου των στόχων

 

Οι παραπάνω παροχές είναι διαθέσιμες υπό τη μορφή ενοικίασης, σε κάθε εταιρεία που χρησιμοποιεί το ΠΒΚ.