Σας γνωρίζουμε ότι τροποποιείται προηγούμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια σιδιρικών ειδών με Φ.600.163/65/111895/Σ.497/21 Μαρ 23/ΠΒΚ/Δ΄ΚΛ/ΔΠΣ/ΤΠ, ως προς την περιγραφή των υλικών με Α/Α 95-100 στον πίνακα της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Α» και τον πίνακα του Υποδείγματος Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος «Β», καθώς και ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 13 Απριλίου 2023.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ