ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ιωάννης Μουστάκης

Ο Υποστράτηγος Ιωάννης Μουστάκης γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου 1968 στην Αθήνα. Εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1986 και αποφοίτησε το 1990 ως Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού.

Ως κατώτερος Αξιωματικός υπηρέτησε σε Μονάδες Πυροβολικού (Μάχης και Αντιαεροπορικού) με τα καθήκοντα του Αξιωματικού Τακτικού Ελέγχου «ΧΩΚ», του Ουλαμαγού, του Διοικητή Πυροβολαρχίας και του Αξιωματικού Επιχειρήσεων και Πληροφοριών.

Φοίτησε σε όλα τα προβλεπόμενα σχολεία του όπλου του Πυροβολικού.

Είναι απόφοιτος του Προκεχωρημένου Σχολείου Αξιωματικών του Αντιαεροπορικού Πυροβολικού του Στρατού των ΗΠΑ (United States Army Air Defense Artillery School: Officer’s Advanced Course) στο El Paso, Texas.

Επίσης είναι απόφοιτος του Σχολείου Ηλεκτρονικού Πολέμου του Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ) και του Σχολείου Τακτικών Αξιολογητών GBAD (Ground Based Air Defense) στο  Oberammergau.

Το έτος 2000 παρακολούθησε τη Σχολή Επιτελών (ΣΧΕΠ).

Το έτος 2002 τοποθετήθηκε στην 180 ΜK/B «ΧΩΚ», αρχικά ως Διοικητής της Β΄ Πυροβολαρχίας και ακολούθως από το 2003 έως το 2006 ως Υποδιοικητής Μοίρας.

Το 2006 – 2007 φοίτησε στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ).

Το 2007 τοποθετήθηκε ως Τμηματάρχης στη ΔΑΣΕΚΠ (Διεύθυνση Ασκήσεων και Εκπαίδευσης)  του Δ΄ Σώματος Στρατού.

Το 2008-2011 υπηρέτησε στο Ανώτατο Στρατηγείο Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE) στη Μονς του Βελγίου, ως Επιτελής του J1/HRM (Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού).

Το 2011–2013 του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Διοικητού της 194 ΜΠΕΠ (MLRS), στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Το 2013 τοποθετήθηκε ως Διευθυντής ΔΙΠΡΟ (Διεύθυνσης Προσωπικού) της ΑΣΔΕΝ «ΑΙΓΕΑΣ» και ακολούθως το 2014 τοποθετήθηκε ως Επιτελής και ως Τμηματάρχης στο Τμήμα Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Στρατηγικών Μελετών στη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Το έτος 2015 – 2016 φοίτησε στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ).

Με την αποφοίτηση από τη ΣΕΘΑ, υπηρέτησε ως Τμηματάρχης (Διευθυντής ΚΕΠΙΧ) στη ΔΕΠΙΧ (Διεύθυνση Επιχειρήσεων) του Γενικού Επιτελείου Στρατού, μέχρι τον Μάιο του 2018.

Το έτος 2018 τοποθετήθηκε ως Διοικητής Μονάδων Πυροβολικού στη Διοίκηση Μονάδων Εθνοφυλακής της 80 ΑΔΤΕ.

Ακολούθως το έτος 2019 τοποθετήθηκε ως Διευθυντής Β’ Κλάδου της ΑΣΔΕΝ «ΑΙΓΕΑΣ».

Τον Μάρτιο του 2020 προήχθη στο βαθμό του Ταξίαρχου και τοποθετήθηκε στη Σχολή Πυροβολικού (ΣΠΒ) ως Διοικητής και το επόμενο έτος ως Διοικητής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ/ΔΠΒ.

Το 2022 τοποθετήθηκε ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Εκπαίδευσης στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ).

Τον Μάρτιο του 2023 προήχθη στο βαθμό του Υποστρατήγου και τοποθετήθηκε ως Διοικητής στο Πεδίο Βολής Κρήτης (Χανιά, Κρήτης).

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις Στρατηγικές Σπουδές Ασφαλείας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Επίσης είναι απόφοιτος του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης (ΙΔΕ) του ΓΕΕΘΑ.

Ομιλεί άριστα την αγγλική γλώσσα και μέτρια τη γερμανική.

Στον Υποστράτηγο Ιωάννη Μουστάκη, έχει απονεμηθεί το σύνολο των προβλεπομένων Παρασήμων, Μεταλλίων και Διαμνημονεύσεων.

Ο Υποστράτηγος Ιωάννης Μουστάκης είναι παντρεμένος με την Ευγενία Μπέριου και έχει 2 τέκνα, ένα γιό (30 ετών) και μία κόρη (27 ετών).