Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης και ετοιμότητας των Μονάδων της 5ης Α/Μ ΤΑΞ, την Τρίτη 15 Νοε 22, εκτελέστηκαν βολές όπλων καμπύλης και ευθυτενούς τροχιάς κατά πλωτού στόχου. Οι βολές πραγματοποιήθηκαν με Α/Α πυροβόλα ΖU-23 χιλ, όλμους 60 χιλ και 81 χιλ, Α-Τ FAGOT και A/A πυροβόλα RΗ-202 20 χιλ.