ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΡΑΝΤΑΡ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής Υλικού Ραντάρ» του ΠΒΚ. Η παροχή υπηρεσιών θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή υπηρεσιών ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ…

UNAC 1/2022

H 1η ετήσια σύσκεψη (UNAC 1/2022) των Χωρών Χρηστών του Πεδίου Βολής Κρήτης έλαβε χώρα το διάστημα από 7 έως 9 Ιουν 22