Πολυεθνικές Βολές στο ΠΒΚ (SPARTAN ARROW 2022)

Από την Δευτέρα 03 έως την Πέμπτη 06 Οκτωβρίου 2022, Πολυεθνικός Σχηματισμός που συγκροτούταν από Μονάδες Κατευθυνόμενων Βλημάτων της Γερμανίας, Ολλανδίας και Νορβηγίας, πραγματοποίησε ΑντιΑεροπορικές και Αντιβαλλιστικές βολές,

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικού προβλήματος στο γραμματοκιβώτιο του namfi.gr, ήταν αδύνατη η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ΠΒΚ από την Πέμπτη 04 Αυγούστου 2022 και ώρα 19:00 έως και την Παρασκευή 05 Αυγούστου 2022 και ώρα 13:00. Παρακαλούνται οι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το ανωτέρω διάστημα, να…