Για την επίσημη ανακοίνωση εκδήλωσης θέματος πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο :

Επίσκεψη ΠαΔΕΕ