Την Τετάρτη 02 Οκτωβρίου 2019, εννεαμελής (9) ομάδα σπουδαστών, στο πλαίσιο υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος του 5ου Διεθνούς Τμήματος Σπουδών (ΔΤΣ) της Σχολής Εθνικής Άμυνας, επισκέφθηκαν το Πεδίο Βολής Κρήτης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ενημερώθηκαν επί της αποστολής και των δυνατοτήτων του ΠΒΚ και ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του.