Διαβιβάζουμε συνημμένα τροποποίηση της Διακήρυξης για την προμήθεια σιδηρικού και δομικού υλικού καθώς και παράταση αυτής.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ