ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στο Πεδίο Βολής Κρήτης, από το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του ΠΒΚ,
σε συνεργασία με το τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Χανίων