ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΣΕΘΑ)

Την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποίησε επίσκεψη στο Χώρο Εκτόξευσης (ΧΕ) του ΠΒΚ εννεαμελής (9) αντιπροσωπεία της 3ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Τμήματος Διεθνών Σπουδών της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) με επικεφαλής τον Σχη Νέστωρα Βαργεμέζη.