Dsc 0091

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑ ΣΤΟ ΠΒΚ

Την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018, τελέστηκε μνημόσυνο στο Χώρο Εκτόξευσης του Πεδίου Βολής Κρήτης, στη μνήμη των πεσόντων αεροπόρων κατά την διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας επ’ ωφελεία του ΠΒΚ, Αντισμήναρχου Μπουρολιά Αθανάσιου, Ανθυποσμηναγού Μαρδίκη Δημήτριου και Ανθυπασπιστή Σηφάκη Αντωνίου.

Προμήθεια και Τοποθέτηση (αντικατάσταση) Πυροσβεστικών Κρουνών και Πυροσβεστικών Φωλεών στο Στρατωνισμό ΠΒΚ

Προκηρύσσουμε μειοδοτική διαδικασία απευθείας ανάθεσης με λήψη ενσφράγιστων προσφορών (σε κλειστό φάκελο), που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση (αντικατάσταση) Πυροσβεστικών Κρουνών και Πυροσβεστικών Φωλεών στο Στρατωνισμό ΠΒΚ, όπως περιγράφονται στη συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή του ΠΒΚ. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ.

Προμήθεια Δεκατεσσάρων Φωτιστικών Δρόμου Τεχνολογίας LED,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ μειοδοτική διαδικασία απευθείας ανάθεσης με λήψη ενσφράγιστων προσφορών (σε κλειστό φάκελο), που αφορά στην προμήθεια δεκατεσσάρων (14) φωτιστικών δρόμου τεχνολογίας LED, όπως περιγράφονται στη συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή του ΠΒΚ. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ.

Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής Συστημάτων Συναγερμού και Ηλεκτρονικών Μέσων Επιτήρησης Χώρων του ΠΒΚ

Προκηρύσσουμε μειοδοτική διαδικασία απευθείας ανάθεσης με λήψη ενσφράγιστων προσφορών (σε κλειστό φάκελο), που αφορά στις εργασίες συντήρησης και επισκευής συστημάτων συναγερμού και ηλεκτρονικών μέσων επιτήρησης χώρων του ΠΒΚ, όπως περιγρά-φονται στους συνημμένους Ειδικούς Όρους. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (2.700,00 €) χωρίς ΦΠΑ.

Προμήθεια Υλικών Κλιματιστικών και Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ μειοδοτική διαδικασία απευθείας ανάθεσης με λήψη ενσφράγιστων προσφορών (σε κλειστό φάκελο), που αφορά στην προμήθεια υλικών κλιματιστικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων, όπως περιγράφονται στη συνημμένη κατάσταση. Η προμήθεια θα είναι σταδιακή, σύμφωνα με τους συνημμένους Ειδικούς Όρους και θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τέλους του έτους 2018. Οι τιμές της προσφοράς θα πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά για κάθε υλικό. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για κάθε υλικό χωριστά, προϋπολογισμού επτά χιλιάδων ενενήντα πέντε ευρώ (7.095,00 €) χωρίς ΦΠΑ.

All Focus

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΙΒΥΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Την Τετάρτη 09 Μαΐου 2018, ο επικεφαλής της αποστολής 32 στελεχών τις Λιβυκής ακτοφυλακής και ναυτικού, με αφορμή την λήξη της εκπαίδευσης επί βασικών και προκεχωρημένων θεμάτων ναυτικών επικοινωνιών, επισκέφτηκε το Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης , όπου συναντήθηκε με τον Υποδιοικητή, Σμήναρχο (Ι) Αθανάσιο Μπινιάρη.