Dsc 0011

UNAC 1/2018

Το διάστημα από 06 έως 08 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε στο Rostock, στην Γερμανία, η πρώτη σύσκεψη UNAC (Users NAMFI Annual Committee) για το έτος 2018, UNAC 1/2018. Στη σύσκεψη συμμετείχαν αντιπροσωπείες από τις Χώρες Χρήστες, το SHAPE και το ΠΒΚ, όπου συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν διάφορα θέματα σχετικά με τη λειτουργία του ΠΒΚ. Τα θέματα αφορούσαν στις προγραμματισμένες δραστηριότητές του, την εκτέλεση βολών στα έργα υποδομών και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών από το ΠΒΚ καθώς και θέματα προϋπολογισμού του ΠΒΚ.

Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών

Προκηρύσσουμε μειοδοτική διαδικασία απευθείας ανάθεσης με λήψη ενσφράγιστων προσφορών (σε κλειστό φάκελο), που αφορά στην προμήθεια υδραυλικών υλικών, όπως περιγράφονται στο συνημμένο πίνακα. Η προμήθεια θα είναι σταδιακή σύμφωνα με τους συνημμένους Ειδικούς Όρους και θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τέλους του έτους 2018. Οι τιμές της προσφοράς θα πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά για κάθε υλικό. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού δεκαπέντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (15.400,00 €) χωρίς ΦΠΑ.

Προμήθεια Σκυροδέματος

Προκηρύσσουμε μειοδοτική διαδικασία απευθείας ανάθεσης με λήψη ενσφράγιστων προσφορών (σε κλειστό φάκελο), που αφορά στην προμήθεια Σκυροδέματος, όπως περιγράφεται στο συνημμένο πίνακα. Η προμήθεια θα είναι σταδιακή σύμφωνα με τους συνημμένους Ειδικούς Όρους και θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τέλους του έτους 2018. Οι τιμές της προσφοράς θα πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά για κάθε υλικό ή εργασία. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ (4.140,00 €) χωρίς ΦΠΑ.

Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών

Προκηρύσσουμε μειοδοτική διαδικασία απευθείας ανάθεσης με λήψη ενσφράγιστων προσφορών (σε κλειστό φάκελο), που αφορά στην προμήθεια οικοδομικών υλικών, όπως περιγράφονται στο συνημμένο πίνακα. Η προμήθεια θα είναι σταδιακή σύμφωνα με τους συνημμένους Ειδικούς Όρους και θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τέλους του έτους 2018. Οι τιμές της προσφοράς θα πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά για κάθε υλικό. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000 €) χωρίς ΦΠΑ.

Προμήθεια Μελανών Εκτυπωτών

Προκηρύσσουμε μειοδοτική διαδικασία απευθείας ανάθεσης με λήψη ενσφράγιστων προσφορών (σε κλειστό φάκελο), που αφορά στην προμήθεια μελανών εκτυπωτών, όπως περιγράφονται στο συνημμένο πίνακα. Οι τιμές της προσφοράς θα πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά για κάθε υλικό. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (12.600,00 €) χωρίς ΦΠΑ.

Προμήθεια Καθαριστικών Ειδών

Προκηρύσσουμε μειοδοτική διαδικασία απευθείας ανάθεσης με λήψη ενσφράγιστων προσφορών (σε κλειστό φάκελο), που αφορά στην προμήθεια καθαριστικών ειδών, όπως περιγράφονται στο συνημμένο πίνακα. Η προμήθεια θα είναι σταδιακή σύμφωνα με τους συνημμένους Ειδικούς Όρους και θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τέλους του έτους 2018. Οι τιμές της προσφοράς θα πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά για κάθε υλικό. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού δεκαπέντε χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (15.591,26 €) χωρίς ΦΠΑ.

Παροχή Υπηρεσιών Εκκένωσης Λυμάτων και Απόφραξης Σωληνώσεων – Φρεατίων

Προκηρύσσουμε μειοδοτική διαδικασία απευθείας ανάθεσης με λήψη ενσφράγιστων προσφορών (σε κλειστό φάκελο), που αφορά στην παροχή υπηρεσιών εκκένωσης λυμάτων και απόφραξης σωληνώσεων – φρεατίων, όπως περιγράφονται στο συνημμένο πίνακα. Η παροχή υπηρεσιών θα είναι σταδιακή και θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τέλους του έτους 2018. Οι τιμές της προσφοράς θα πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά ανά εργασία. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού τριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (3.900,00 €) χωρίς ΦΠΑ.

Προμήθεια Δομικών Υλικών

Προκηρύσσουμε μειοδοτική διαδικασία απευθείας ανάθεσης με λήψη ενσφράγιστων προσφορών (σε κλειστό φάκελο), που αφορά στην προμήθεια δομικών υλικών, όπως περιγράφονται στο συνημμένο πίνακα. Η προμήθεια θα είναι σταδιακή σύμφωνα με τους συνημμένους Ειδικούς Όρους και θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τέλους του έτους 2018. Οι τιμές της προσφοράς θα πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά για κάθε υλικό. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (10.500,00 €) χωρίς ΦΠΑ.

Μειοδοτική Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης που Aφορά στην Προμήθεια Πυροσβεστικού Υλικού

Προκηρύσσουμε μειοδοτική διαδικασία απευθείας ανάθεσης με λήψη ενσφράγιστων προσφορών (σε κλειστό φάκελο), που αφορά στην προμήθεια πυροσβεστικού υλικού, όπως περιγράφονται στο συνημμένο πίνακα. Οι τιμές της προσφοράς θα πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά σε κάθε υλικό. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού τριών χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ευρώ (3.890,00 €) χωρίς ΦΠΑ.

Dsc 0443

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΟΛΩΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΟ ΠΒΚ

Την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018, στα πλαίσια εθιμοτυπικής συνάντησης, ο Πολωνός Ακόλουθος Άμυνας Συνταγματάρχης Zbigniew RYBKA πραγματοποίησε επίσκεψη στο ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ κατά τη διάρκεια της οποίας ενημερώθηκε επί της αποστολής και των δραστηριοτήτων του Πεδίου Βολής.