Συντήρηση Ασφαλτικού Δαπέδου Κεντρικού Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων στον Στρατωνισμό του ΠΒΚ» (ΠΒΚ-19-04)

11_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ12_ΤΕΥΔ 1_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ2_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ3_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ4_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ5_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ6_ΓΣΥ7_ΕΣΥ8_ΣΑΥ9_ΦΑΥ10_ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥOY ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΡΑΝΤΑΡ Νο2 ΤΟΥ ΠΒΚ (RS2- ΒΑΣΙΛΙΚΟ) (ΠΒΚ -19-02)

11_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ12_ΤΕΥΔ 1_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ2_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ3_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ5_ΓΣΥ6_ΕΣΥ7_ΣΑΥ8_ΦΑΥ9_ΣΧΕΔΙΟ 110_ΣΧΕΔΙΟ 24_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κατασκευή Περίφραξης και Κεντρικής Πύλης σε Σταθμό Ραντάρ Νο5 του ΠΒΚ (RS5-ΣΤΑΥΡΟΣ)» (ΠΒΚ-19-01)

13_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ14_ΤΕΥΔ 12_ΤΥΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ – ΠΥΛΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝsigned11_ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ signed10_ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ signed9_ΦΑΥ8_ΣΑΥ7_ΕΣΥ6_ΓΣΥ5_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ4_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ3_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ2_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ1_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ