Πρόσκληση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας και εκμετάλλευσης των εστιατορίων του ΠΒΚ

ΘΕΜΑ  :   Προμήθειες – Συμβάσεις   ΣΧΕΤ   :   α. Υπ’ Αριθμ. 36/2020 Commitment ΠΒΚ β. Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού του Πεδίου Βολής Κρήτης υπ΄αριθμ. 12/2020 «Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας- Εκμετάλλευσης των Εστιατορίων του ΠΒΚ».   Έχοντας λάβει υπόψη :   α.   Τις διατάξεις του ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ».  …

Πρόσκληση παροχής υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής των εγκαταστάσεων του ΠΒΚ

ΘΕΜΑ  :   Προμήθειες – Συμβάσεις   ΣΧΕΤ   :   α. Φ.810/1/70141/Σ.50/14 Ιαν 20/ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΡ β. Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού του Πεδίου Βολής Κρήτης υπ΄αριθμ. 7/2020 « Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης – Επισκευής των Εγκαταστάσεων του ΠΒΚ»   Έχοντας λάβει υπόψη :   α.   Τις διατάξεις του ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ».  …