ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:   α.    Τις διατάξεις των (α) έως (ε) σχετικών.   β.    Το (ζ) σχετικό με το οποίο καθίσταται υποχρεωτική η απαίτηση πιστοποίησης κατά ISO 9001:2015 των συναλλασσόμενων με το ΠΒΚ για παροχή υπηρεσιών/προμήθεια υλικών οικονομικής αξίας άνω των δυόμισι χιλιάδων ευρώ (2.500,00€).   γ.    Τα (η) έως (κ) σχετικά με τα οποία…

Dsc 0033

ΕΠΙΣΚΕΨΗ TOY ΠΡΩΗΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Την Πέμπτη 13 Μάιου 2021, ο Ολλανδός Αξιωματικός Σύνδεσμος (NLO), Τχης (RNLAF) John Coppus, που υπηρέτησε στο ΠΒΚ έως το 2014 οπότε και έπαυσε η μόνιμη παρουσία Ολλανδικού Συνδέσμου, επισκέφτηκε τον Διοικητή του ΠΒΚ, Υπτγο Αθανάσιο Σαρδέλλη