Fan 7274 1

UNAC 1/2021

Το διάστημα από 11 έως 13 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε η 1η ετήσια σύσκεψη (UNAC 1-2021) των Χωρών Χρηστών του Πεδίου Βολής Κρήτης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 5/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Το ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, διακηρύσσει μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών επισώτρων για οχήματα του ΠΒΚ (cpv: 34351100-3), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής ανά είδος ελαστικών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην διακήρυξη 5/2021, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα τεσσάρων…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών για το τηλεφωνικό κέντρο του Χώρου Εκτοξεύσεως του ΠΒΚ, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (14.400,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του (β) σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.