Επίσκεψη Αξιωματούχου του Γραφείου Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου στο ΠΒΚ

Tην Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023, ο Διοικητής του ΠΒΚ με τον Διοικητή της 115 ΠΜ, υποδέχθηκαν τη Διευθύντρια για θέματα Ευρώπης του Γραφείου Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου, Ms Victoria BILLINGS