Πολυεθνικές Βολές στο ΠΒΚ (SPARTAN ARROW 2022)

Από την Δευτέρα 03 έως την Πέμπτη 06 Οκτωβρίου 2022, Πολυεθνικός Σχηματισμός που συγκροτούταν από Μονάδες Κατευθυνόμενων Βλημάτων της Γερμανίας, Ολλανδίας και Νορβηγίας, πραγματοποίησε ΑντιΑεροπορικές και Αντιβαλλιστικές βολές,