Στη σύσκεψη συμμετείχαν αντιπροσωπείες από τις Χώρες Χρήστες, το SHAPE και το ΠΒΚ, όπου συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν διάφορα θέματα σχετικά με τη λειτουργία του ΠΒΚ. Ορισμένα από τα θέματα αυτά αφορούσαν τις προγραμματισμένες δραστηριότητές του, την εκτέλεση βολών, τα διάφορα έργα συντήρησης και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών στο ΠΒΚ και τον οικονομικό προϋπολογισμό του.